Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Eva Šimková
Reiki na dálku
tel: 602 558 177
napište nám

 

 


Obchodní podmínky E-shopu Léčivé stránky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPUOBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 • Obchodní jméno: Eva Šimková
  Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice
 • IČ: 65110145, DIČ: CZ7358242749, IČP:1000446522
 • Nejsme plátci DPH
 • Sídlo/Kontaktní adresa: Werichova 996, 252 64 Velké Přílepy, okr. Praha západ
 • Telefon:+420 602 558 177
 • E-mail: info@lecivestranky.cz


Zpracování objednávek, informace o zboží:

 • E-mail: objednavky@lecivestranky.cz
 • Z provozních důvodů zboží nelze vyzvedávat osobně!
 • Telefonické a e-mailové objednávky nepřijímáme.
 • Provozní doba e-shopu: středa:  10-13 hodin 
VZNIK SMLOUVY

 • Kupujícímse pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Prodávajícímse pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Obchodní smlouva mezi uživatelem a provozovatelem e-shopu vzniká odesláním objednávky kupujícím a považuje se za uzavřenou po obdržení potvrzujícího e-mailu se shrnutím objednaného zboží a informaci o přijetí objednávky ke zpracování.
 • Neobdrží-li uživatel potvrzující e-mail, smlouvu nelze považovat za uzavřenou. V tomto případě nás kontaktujte.
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami.
 • Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím nákupního košíku v e-shopu. Telefonické a e-mailové objednávky z provozních důvodů nepřijímáme.
   


INFORMACE

 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající není plátcem DPH, uvedené ceny jsou koncové maloobchodní, bez nákladů na doručení zboží. 
 • Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny níže v sekci níže "Platební podmínky" Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 • Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 • Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 • Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud není uvedeno jinak.DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pakliže se nedohodnou jinak. Je-li zboží skladem, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů.
 • Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 • Zboží doručujeme prostřednictvím České pošty. Ceny za dodání jsou uvedeny níže v "Platebních podmínkách".
 • Z provozních důvodů zboží z eshopu nelze vyzvedávat osobně. Pokud však je udělena vyjímka, je kupující povinnen si zboží vyzvednout nejpozději do 14 dní. Nepřevezme-li kupující zboží, porušením této své povinnosti, bude jeho objednávka stornována. 
 • Nepřevezme-li kupující zaslané zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za poštovné. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 • Pokud k vám přijde viditelně poškozený balík, sepište okamžitě před jeho převzetím s doručovatelem zprávu o poškození zásilky, abychom mohli případné škody způsobené dopravcem reklamovat.
 • Po podání balíku na České poště, rychlost dodání nemůžeme nijak ovlivnit. Obvykle lze obyčejný balík očekávat za 2 pracovní dny ode dne podání.
 • Doporučujeme sledovat trasu zásilky, aby jste zabránili vrácení nevyzvednutého balíku zpět a vymáhání nákladů za poštovné:SLEDOVÁNÍ TRASY ZÁSILEK - ZDE

 


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Česká republika:

 • Zboží z nabídky je možné zaplatit v hotovosti při převzetí zásilky tzv.dobírkou nebo je možné platbu uhradit předem na účet tzv. bezhotovostním převodem.
 • Při zvolení platby předem, bude zboží odesláno po připsání celkové částky za objednávku (vč. poštovného) na náš účet:
  číslo účtu: 161283179/0600, GE Money Bank
  variabilní symbol: číslo vaší objednávky
 • Zboží vám bude zasláno prostřednictvím České pošty s.p. jejích aktuálních tarifů.
 • Z provozních důvodů nelze zajistit osobní vyzvedávání zboží.

 

Státy v rámci EU:

 • Zboží vám bude zasláno prostřednictvím České pošty.
 • Způsob platby: platba předem bezhotovostním převodem:
  Účet IBAN č.: CZ1606000000000161283179
  SWIFT kod BIC: AGBACZPP
  Měna: CZK
  Variabilní symbol: číslo objednávky
 • Objednávka bude odeslána po obdržení platby na náš účet. Pro urychlení odeslání vaší zásilky, zašlete potvrzení o zaplacení na e-mail: objednavky@lecivestranky.cz
 • Cena poštovného u zásilek do zahraničí, je řízena aktuálními tarify České pošty

   

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 40/1964 Sb.) odstoupit od smlouvy.
 • Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 
 • Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo dle doporučení podávání uvedeného v příbalovém letáku.
 • U potravinových doplňků Joalis, doporučujeme poradit se před jejich nákupem s terapeutem Joalis, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí e-shopu www.lecivestranky.cz a bere se v potaz při řešení možných reklamací.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek:
  • Zboží nesmí být použito ani poškozeno.
  • Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu.
  • Zboží musí být kompletní.
  • Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje. 

   V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, či výměnou.PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a obecném nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, v platném znění.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
 • Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.
 • Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 


OSTATNÍ

 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 • Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 • Název stránek, fotografie a texty na těchto stránkách podléhají autorskoprávní ochraně a jejich kopírování či zvěřejňování na jiných webových stránkách bez souhlasu majitele je zakázáno!


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případného poštovného a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v moment učinění a odeslání objednávky.
 • Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Pokud objednávku nepřevezme je povinen uhradit poštovné, které za něho zaplatil prodávající.
 • Účastníci se ve smyslu ustanovení par 262, odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 513/1991 S., obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.
   

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2016.