Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Eva Šimková
Reiki na dálku
tel: 602 558 177
napište nám

 

 


LÉČEBNÉ TERAPIE » DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA » TOXICKÉ ZÁTĚŽE
TOXICKÉ ZÁTĚŽE

TYPY TOXICKÝCH ZÁTĚŽÍ  (zdroj: ECC s.r.o.)


A) Volné toxiny – volně uložené živé i neživé zátěže v jakékoliv části těla, v orgánech, kloubech, tkáních. Živé zátěže – infekce se zde dokáží rozmnožovat. Klasickými lékařskými metodami jsou zjistitelné, jsou léčeny, často opakovaně léky. Příklad.: záněty močového měchýře, angíny apod.

B) Infekční ložiska - makroskopické a mikroskopické shluky jakýchkoliv volných toxinů – infekcí, obalené zpravidla hlenovým pouzdrem z nezpracovaných potravin nebo vazivovým pouzdrem. Mohou být kdekoliv v těle: v mozku, v kloubu, v zubu, v podkoží... Obalem jsou izolovány od okolního prostředí a proto jsou klasickou medicínou nezjistitelné. V malém prostoru se nemůžou rozmnožovat, ale devastují tělo vytvářením a uvolňováním toxinů. Jsou příčinami vzniku chronických civilizačních nemocí.DRUHY TOXICKÝCH ZÁTĚŽÍ

1) Neživé zátěže

 • Těžké kovy – olovo, cín, měď, kadmium, rtuť, nikl, hliník, barium, zlato, stříbro, platina
  Zdroje: výfukové plyny aut, cigaretový kouř, zubní materiály, mořské ryby, produkty pěstované podél silnic, pracovní prostředí.

 • Chemikálie – dioxiny, polychlorované bifenyly, aldehydy, ftaláty, benzen, formaldehyd, čpavek.
  Zdroje: Výfukové plyny, spreje, prostředky na hubení hmyzu, domácí spalování odpadu, dřevotříska, laky, barvy, koberce, pracovní prostředí.

 • Potravinová chemie – značené písmenem E – konzervační látky, ztužovadla, emulgátory, barviva, dochucovadla, kypřidla
  Zdroje: téměř každá potravina vyrobená průmyslově

 • Radioaktivní látky - stroncium, radon, cesium, kobalt, uran
  Zdroje: ovzduší – např. havárie Černobylu, časté rentgenování, škvára, různé nátěrové hmoty, houby (stroncium).

 • Léky, zejména antibiotika (nezpracované zbytky)
  Zdroje: zřejmý, u antibiotik také maso zvířat krmených antibiotik (kuřata, hovězí..)

 • Postřikové látky – fungicidy, insekticidy, pesticidy (např. DDT, které se už řadu let nepoužívá)Zdroje: práce s postřiky, nemytá zelenina a ovoce

 • Zbytky očkovacích látek – zejména očkování oslabených jedinců, zvláště sdružené vakcíny u dětí, často se ukládají v nervovém systému

 • Geopatogenní zóny
  a) patogenní záření vycházející ze Země
  b) elektromagnetické pole obrazovek, mobilů, mikrovlnek, laserů, antény, vedení vysokého napětí

 • Zubní materiály – zvláště amalgám (obsahuje rtuť, stříbro, nikl) bývají pro některé citlivé jedince dráždivé a toxické.

 • Automobilové zplodiny – vznikající spalováním benzinu a nafty, otěrem pneumatik
 • Kosmetické prostředky, různé spreje, lepidla, barviva a další2) Živé zátěže
Jsou to takové zátěže, které se dokáží v lidském těle rozmnožovat. Závažnější ale je fakt, že živé mikroorganismy produkují odpady své látkové výměny – toxiny, které jsou jedovatější než infekce samotné. Mohou být přenášeny na lidský plod už z těla matky, stejně jako zátěže neživé. Jsou to:

 • Bakterie – způsobující různá infekční nebo chronická onemocnění
  Příklad: streptokoky, borrelie, helicobacter, chlamydie, mollicut, ricketsie, salmonely

 • Viry – organismy, které se pomnožují hostitelskou buňkou, poškozují nervový systém člověka
  Příklad: chřipkové viry, paramyxoviry = viry příušnic a spalniček, virus klíšťové encefalitidy, onkoviry, virus vztekliny, vir herpes = opary, vurus zarděnek, bradavic, virus HIV, virus klíšťové encefalitidy

 • Plísně – v těle člověka žije asi 400 druhů plísní, nejrozšířenější je Candida. Jsou všudypřítomné a nezničitelné, ale nikdy se nemohou usadit na zdravé tkáni! Šíří se nejčastěji ze střeva
 • Paraziti – odebírají tělu živiny, oslabují imunitní systém. Např. škrkavky, hlísty, améby3) Nezpracované metabolity
Hlavní hlenotvorné potraviny jsou: kravské mléko a výrobky z něho, bílá pšeničná mouka, živočišné tuky, dále v menší míře cukr a sůl.


a) Při nadměrné konzumaci výše uvedených potravin je organismus zahlcen hlenem z potravy, který nestačí zpracovávat. Vzhledem k tomu, že má obranné mechanismy, ukládá hlen kdekoliv v těle, hlavně v dutých orgánech

b) Porušení trávicího procesu člověka na kterémkoliv stupni štěpení (věkem, dědičnou dispozicí, přejídáním, chemickou zátěží, bakteriemi..). Účinek je stejný jako v bodě a) – nezpracované metabolity se ukládají kdekoliv v těle.

V obou případech potom hlen vytváří dostatek materiálu k vytvoření obalů, pouzder při styku s infekcí. Dietou nelze již existující útvary většinou zlikvidovat, pouze se nevytváří další, nové.

 

Jednotlivé okruhy oslabuje zátěž z těchto potravin:
- ledviny a močový měchýř: bílá mouka a sůl
- játra a žlučník: živočišné bílkoviny a tuky
- srdce a tenké střevo: tuky
- slezinu, slinivku a žaludek: mléko, cukr a bílá mouka
- plíce a tlusté střevo: kravské mléko a zejména výrobky z něho4) Negativní emoce
Podle čínského pentagramu je přiřazena každému okruhu určitá emoce, která jej poškozuje:

 • Okruh ledvin oslabuje úzkost a strach
 • Okruh jater ničí zlost, zášť, závist, agrese, žárlivost
 • Okruh srdce nesnáší přílišnou euforii
 • Okruh sleziny nemá rád přílišnou ustaranost
 • Okruh plic škodí smutek a trápení


Působení těchto emočních šípů v podobě jedovatých myšlenek je bohužel obousměrné. Například prožívá-li člověk delší dobu strach (povodně, propuštění ze zaměstnání, rozvod, ošetřování nemocného), oslabí si ledviny do té míry (sevře je svým strachem), že tyto potom produkují úzkost samy, i když důvod dávno zmizel. Člověk se tak ocitne v začarovaném kruhu. Stejný je princip emočních poškození u ostatních funkčních okruhů.


Pro toxické zatížení lidského těla je velmi nebezpečný stres! Při stresu dochází ke stažení určité části tkáně. Při tomto stlačení se oslabuje imunitní schopnost tkání a dochází tak k intenzivnímu usazování škodlivých látek. Jestliže je stresová zátěž dlouhodobá, může dojít k nastartování vážných onemocnění!