Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Eva Šimková
Reiki na dálku
tel: 602 558 177
napište nám

naše cena 140 Kč
skladem
naše cena 220 Kč
skladem
naše cena 210 Kč
skladem

 

 


ZÁKLADY JÓGY » JÓGA » RÁDŽA JÓGA
RÁDŽA JÓGARádža Jóga   
   

      Je jednou ze 4 hlavních cest jógy, které vedou k poznání Boha. Dříve se jmenovala Aštanga jóga (= osm údů). 200-300 let před Kristem byla přejmenována na Rádža jóga = Královská cesta
     Rádža jóga je cesta sebekázně, postupného ovládnutí nejprve těla a poté mysli, která zahrnuje 8 stupňů. Poprvé byla podrobně popsána v Patandžaliho Jógasútrách.
      V západním světě byly některé techniky odtržené z kontextu Rádža jógy a jsou vyučovány izolovaně např. pod názvem Hatha jóga a jiné. Jedná se o ásany, pranajámy a meditace. Jóga je proto u nás často spojená jen se snahou o upevnění kondice a zdraví. Samostatné f
yzické cvičení však nevede ke skutečnému poznání Boha a sjednocení se s Ním, což jsou cíle každé jógové cesty, které jako vedlejší efekt přinášejí posílené zdraví.

 

8 stupňů Radža jógy

Základním mravním kodexem jógy jsou první dvě úrovně - Jamy a Nijamy.
Jejich dodržování v myšlenkách, slovech i činech je úvodním startem pro další stupně Rádža jógy.

1. JAMA 
= sebeovládání, sebekontrola. 5 přikázání/ zákazů, co bychom dělat neměli,
vedoucí k sebeovládání, sebezdrženlivosti a k očišťění od egoistických tendencí.

-  ÁHINSA - neubližování, nenásilí (navenek ani sobě)
-  SATJA - pravdivost sám k sobě, pravdomluvnost
-  ASTÉJA - nekradení 
-  BRAHMAČÁRIA - zdrženlivost
-  APARIGRAHA - nepřipoutanost, nelpění, oproštění se od vazeb

2. NIJAMA
= kázeň.
Pět hlubších etických zásad (příkazů), které bychom měli dodržovat, vedoucích k rozvoji pokory, oddanosti k Bohu, disciplíny, odpovědnosti a sebezdokonalení.
- SAUČA - čistota těla a mysli (navenek i uvnitř).
- SANTÓŠA - vnitřní spokojenost. Není pasivita, rezignace apod., ale postupné rozvinutí vnitřního stavu.
- TAPAS - sebekázeň, disciplína. Získáváme kontrolu nad vším co děláme, ovládáme lenost.
- SVADHJÁJA - studium a sebepoznávání. Cesta dovnitř, poznání sebe sama.
- ÍŠVARA PRANIDHÁNA - uctívání a oddanost Bohu.

3. ÁSÁNA
= Poloha těla (nebo také podložka, podstavec). Když se naučíme předchozích 10 zásad, pak se teprve můžeme posunout k Ásánám. Ásány (tělesné polohy/cviky) se praktikují uvolněně, nedynamicky, bez ambic, nenásilně a klidně, abychom neporušili zásady Jamy a Nijamy a vytvořili z mysli a těla plně harmonický celek. Je-li ásána provedena správně, adept v ní přestane vnímat dualitu, zmizí i vědomí a pocity těla. Jógových Ásanových pozic je 84 tisíc.

4. PRANÁJÁMA
= Ovládnutí prány. Práce s pránou - učíme se ovládnout a pracovat s pránou, umět ji směrovat a zastavit. Bez správného dýchání Ásána nelze provést dobře. Původně měla tato cvičení usnadnit zpěv manter při rituálech a zklidnit mysl při meditacích. Prací s dechem ovlivňujeme tok energie v těle. Klidně a uvolněné dýchání je nezbytné při meditaci. Pranájámických technik je celá řada.

5. PRÁTJÁHÁRA
= Odtažení, obrácení mysli a pozornosti dovnitř od vnějších vzruchů. Vnější pratjáhára - oddělení pozorování vnějšího světa od vnitřního. Vnitřní pratjáhára - odvedení pozornosti od myšlenek a soustředění se na vnitřní pozorování. Když se mysl odpojí od těchto vazeb, začne se čistit. Když se daří odpojit od myšlenek, přecházíme do dalšího stupně - Dhárany.

6. DHÁRANA
= Koncentrace. Soustředění na jeden bod, jednu věc (např. dech nebo na plamen svíčky). Zúžení a zaostření pozornosti je předstupněm před meditací. Rozmělněním a zjemněním proudu myšlenek odhalujeme vnitřní mentální sílu mysli. Nekontrolované myšlenky brání následujícímu stupni - meditaci (dhjáně).

7. DHJÁNA
= Meditace. Pro vysvobození z koloběhu znovuzrozování (samsára) jsou meditace klíčové. Při meditaci se čistí mysl. Jakmile se naučíme udržet soustředění na určitý předmět (dhárana), začne se postupně rozvíjet nová kvalita - nepřerušované plynutí bez úsilí spojené s poznáním. Tento vnitřní nepřerušovaný tok vnitřních vjemů se nazývá meditace - uvnitř dochází ke spojení obrazů, zvuků a dalších smyslových vjemů spolu s poznáním. Pravidelnou praxí se meditace stávají živoucím světem "bytí".

8. SAMÁDHÍ
= ustálení, upevnění, uskutečnění. Někdy označováno jako Nirvána nebo čtvrtý stav. Jeden ze 4 stavů vědomí, který převyšuje všechny ostatní - bdění, snění, spánek, vědomí. Dokonalé pohroužení, extatický stav, který nastává při úplném splynutí s předmětem meditace - s Bohem. Stav kdy dojde zcela ke splynutí vnějšího a vnitřního, rozpuštění všech dualit-protikladů a oddělenosti, ustává myšlení, je jen láska, jeden časoprostor, čisté vědomí a "hlasité ticho" - puruša čili "Átman".
      Na začátku bývá v krátkých záblescích, později je častější.
Samádhí má několik úrovní a stupňů. Konečné osvobození (Mókša) nastává až po rozpuštění karmy. 
      V tomto stavu se rozpouští svět protikladů - pouze jsme a plyneme. Zkušenost nelze slovy popsat, tak aby jí někdo pochopil myslí. Teprve ten kdo zažije, přestane klást otázky. Tento stav sjednocení individuální duše s nekonečným Vesmírným Bohem je cílem jógy. 

 

 Rani Dasi - Eva Šimková (c) 2007-2021