Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Eva Šimková
Reiki na dálku
tel: 602 558 177
napište nám

naše cena 220 Kč
skladem
naše cena 210 Kč
skladem

 

 


ZÁKLADY JÓGY » JÓGA » PRINCIP GURUA
PRINCIP GURUA

Ze tmy nevědomosti ke světlu poznání
Autor článku: RaniDasi - Eva Šimková

     Princip gurua je známý od nepaměti a je jedním z nejdůležitější základních principů vesmíru. V podstatě když je žák na své cestě připraven, objeví se jeho učitel. Našimi prvními učiteli jsou rodiče, potom učitelé ve škole atd. Na duchovní cestě je to stejné. Vždy přijímáme učení od někoho kdo je dál než my. Tuto osobu bychom měli chovat v úctě, protože jsou v éteru za nás zodpovědní a přebírají na sebe i naše chyby a omyly. Proto je nutné, abychom světelné linie, učitele, Guruy, Satguruy, Mistry, Krista, Krišnu, ..., či samotného Boha chovali v úctě bez ohledu na to, jestli je naše lidská mysl dokáže přijmout či porozumět jim.

     Realizovaný Mistr/Guru, Satguru vede ke skutečnému poznání pravdy a vnitřní podstaty nikoliv pouze učením vědomostí, ale dokáže předat a zprostředkovat vnitřní poznání skrze svojí Svatou bytost. Díky tomu si začneme uvnitř sebe uvědomovat a rozlišovat temnotu od světla.

     Na zemi se tento kosmický princip projevuje jako Božská inkarnace nebo realizovaný duchovní Mistr. Když dosáhnete poznání a vědomí si Božské jiskry ve svém nitru, můžete se stát seberealizovanou bytostí. Pokud však chcete jít ještě dál a poznat Boha samotného, potřebujete k tomu skutečného Mistra-průvodce, který sám již v této celistvé jednotě s Bohem je a není mezi ním a Bohem již žádný rozdíl. Guru nás může dovést k seberealizaci, ale jen Božská čistá bytost - Satguru nás může dovést k samotnému Pánu a k Jeho lotosovým nohám. 

     Nic není v našem životě náhoda. Satguru/Bůh nás vede již od našeho narození (i v předchozích inkarnacích), dává nám do cesty indicie, vymýšlí příběhy pro každého z nás a připravuje nás na setkání s Ním. Když jsme připraveni, dojde k setkání. Vaše mysl může být zmatená, odmítavá, nemusí Ho poznat hned, ale vaše duše má okamžitě jasno kam patří, cítí se naplněně a šťastně...

     Každý kdo chce dojít k cíli realizace Božství, měl by následovat a učit se od toho, kdo je na této cestě dále a nebo od Mistra, který tohoto sjednocení již dosáhl. Mistr zažehne svíčku a na nás je, jestli Mistra a jeho učení zvnitřníme, přijmeme a realizujeme oheň Božství. On nám ukazuje vrcholný cíl, pročišťuje nevědomost, naznačuje cestu, zprostředkovává učení, dohlíží na nás, dává poučení a je s námi neustále v nejrůznějších podobách.
     Satguru/Bůh je nevyčerpatelný zdroj lásky, ale pokud potřebujeme výprask ega, milostivě nás obdaří i tím. V Bohu není nic ani dobré/ani špatné - vše jen "je" a všechny prostředky slouží lidem k jejich dobru a rychlému vývoji.

     Realizovaný Mistr vidí v každém bez rozdílu Boží jiskru. Tato Boží jiskra je kvalitativně stejná v nás všech - není u nikoho lepší nebo horší - prostě jen je. Tuto skutečnost nejde pochopit myslí, protože Boží Přítomnost můžeme poznat pouze probuzeným duchovním srdcem.

     Proto nelze u člověka, který teprve započal duchovní cestu očekávat, že tento hluboký vhled pochopí. Bez dovysvětlení se může mylně domnívat, že jeho malé "já"=ego (protože svého Božského Já si zatím není vědom) je na stejné úrovni jako velké Božské "Já"=Átma Mistra. Tím na sebe akorát přivolá karmický zákon, nehledě k tomu, že je toto kvalifikováno jako pýcha, která ho odvrhne ještě mnohem dál od pravdy a poznání.  
     (Toto je fenomén obzvláště západního světa, kde si hodně lidí myslí, že jsou víc než druzí, srovnávají se, odsuzují, kritizují nebo dokonce znevažují, poučují a uráží své učitele a Mistry).
     Naše ego nemá nic společného s božským "Já" uvnitř nás.

     A přesně toto je moment, kdy je nutná role učitele, Mistra, Gurua a SatGurura/Boha, aby nám ukázali, že tudy cesta nevede, vysvětlili nám rozdíl i důsledky nerespektování vesmírných zákonů. 

     Lidská mysl, když je neustále aktivní, může pracovat proti nám. Proto potřebujeme někoho, kdo již není rušen lidskými záležitostmi a netýká se ho zmatek mysli. 

     Díky Bože za všechny Guruy, Satguruy, Mistry, Ježíše, Krišnu,... kteří nám neustále pomáhají přiblížit se blíže k Tobě.  

 

Rani Dasi - Eva Šimková (c) 2007-2021 

 

 P
RINCIP GURUA VYJADŘENÝ MANTRAMI

DHJÁNA-MÚLAM GURU-MÚRTI
Základem meditace je guruova podoba.
      Co je to guruova podoba? Jeho pravá podoba je blaženost, moudrost, poznání, jednota, pravda, čistota, světlo. Je věčný, neměnný, všudypřítomný a vševědoucí. Podstata gurua je vibrace dokonalého, zářivého, čistého světla.


PÚDŽÁ-MÚLAM GURU-PÁDAM

Základem služby Bohu jsou guruovy lotosové nohy.
      Guruovy „lotosové nohy“ jsou prastarý posvátný symbol. Reprezentují Boží přítomnost na zemi. Když se s upřímnou modlitbou a obětí skláníme k Božím nohám, pozbýváme ego a nabýváme pokoru a oddanost vůči boží vůli.


MANTRA-MÚLAM GURU-VÁKJAM

Základem manter jsou guruova slova.
      Všechna svatá písma, Védy, Upanišady, Bhagavadgíta, Rámájana, Bible, Korán a další, jsou „guru-vákja“ – slova Božských Mistrů. Na duchovní cestě uspějeme jen tehdy, když Mistrovým slovům porozumíme, když je pochopíme a budeme se jimi řídit.


MÓKŠA-MÚLAM GURU-KRPÁ

Základem osvobození je guruova milost.
      Jóga je cesta, po které můžeme kráčet i sami. Ale jen do určité meze. Cvičením jógy lze dosáhnout téměř všeho. Budeme s to rozšířit vědomí do celého vesmíru (brahmánda), zakusíme absolutní prázdnotu (šunjákáša) – avšak nedojdeme osvobození (mókša). Z pout karem a koloběhu smrti a znovuzrozování se můžeme osvobodit pouze za součinnosti duchovního Mistra, zprostředkovatele boží milosti.

      Naše titěrná osůbka nezdolá sama horu navršených karem. Tu může zničit jen boží milost, guru-krpá. Ta jediná je s to učinit nemožné možným. Jen pomoc Boha a Mistra nám umožní dokončit cestu. Boží milost se neomezuje pouze na některá náboženství anebo na některé země. V každé době se rodili světci a duchovní Mistři. Pravý Mistr je ten, kdo došel jednoty s Bohem, a tak stojí nad veškerou dvojností.


GURUR BRAHMÁ, GURUR VIŠNUH, GURUR DÉVÓ MAHÉŠVARAH

GURUH SÁKŠÁT PARABRAHMA, TASMAI ŠRÍ-GURUVÉ NAMAHÁ
Guru je Brahmá, guru je Višnu, guru je Šiva (Mahéšvara).
Guru je Parabrahma, Nejvyšší Já. Guruovi vzdávám nejvyšší úctu.
      Tři božstva Brahmá, Višnu a Šiva symbolizují či ztělesňují tři prapůvodní síly vesmíru: Brahmá je stvořitel, Višnu ochránce a udržovatel, Šiva ničitel (všeho negativního) a osvoboditel.

      Parabrahma symbolizuje Boha v nedílné úplnosti veškerých aspektů. Princip gurua jakožto Nejvyšší Vesmírný Princip stojí tedy nad jednotlivými božskými manifestacemi a aspekty.