RANNÍ MEDITACE

Srdečně zveme ke SPOLEČNÉ RANNÍ MODLITBĚ A MEDITACI.
 

 • každý čtvrtek ráno mezi od 8.00 - 9.00 (pokud nebude níže uvedeno jinak)
  bude otevřena provozovna pro veřejnost. Můžete v této době přijít a přidat se ke společné ranní modlitbě či si v tichosti zameditovat před denními povinnostmi.
 • Zvonit nemusíte, po přezutí můžete vstoupit do místnosti s oltářem a spočinout s námi.
 • (V této místnosti také probíhají úplňkové OM Healingy - bližší info).
 


Adresa provozovny:
Werichova 996, 25264 Velké Přílepy, okres Praha západ (Středočeský kraj)
Jak se k nám dostanete?

 

 

MEDITACE S MATKOU MEEROU

matka-meera

SPOLEČNÉ MEDITACE S MATKOU MEEROU
Matka Meera je Svatá bytost, která dává Boží požehnání a vyslyší každého kdo se na ní obrátí.

Po celém světě se tvoří tiché meditační skupiny, které jsou inspirovány a vedeny Matčiným světlem a energií. Tyto skupiny zajišťují „posvátný prostor“, ve kterém lidé společně meditují více do hloubky a s požehnáním Matky.

 

 • Základem každé meditační skupiny je tichá meditace, která může trvat půl hodiny až hodinu.
 • Každý z účastníků medituje svým vlastním způsobem. Matka nedává žádné konkrétní návody, jak meditovat, pouze doporučuje dělat džapu.
  Džapa je tiché opakování jména, ve které věříme. Je mnoho meditačních technik, všechny mají společný cíl ztišit mysl a přivést ji k hlubokému vnitřnímu míru. Jako pomůcka k Džapě se používá Mala (obdoba růžence).
 • Meditační skupiny jsou vedeny bezplatně, stejně jako Matčiny daršany.
 • Registrace je nutná kvůli omezenému počtu lidí: ZDE
   

 

heartHLAVNÍM CÍLEM SETKÁNÍ JE MATKA, ONA INSPIRUJE A DÁVÁ
BĚHEM MEDITACE SVÉ POŽEHNÁNÍ.
heart

 

 

TERMÍNY MEDITACE S MATKOU MEEROU:

 • na požádání zašleme. Pokud máte zájem o pravidelné setkávání, napište nám:  info@lecivestranky.cz

  - Tichá meditace bez vedení trvající max. 1hodinu.
  - Každý může přijít meditovat v tichosti podle svého a odejít.
  - Energie Matky a její světelná bytost bude přítomna s námi.

 

 


MATKA MEERA
Ačkoli nevyhledává žádnou publicitu, přicházejí k ní tisíce lidí z celého světa, aby přijali daršan, tichý dar odpuštění a Světla, prostřednictvím jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, rituály, mluvení, jen tiché požehnání. Beze slov, pouze vnitřním působením mění Matka srdce a myšlení lidí.


Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. Nějaký čas žila v Pondicherry a od roku 1981 se trvale usadila v Thalheimu, malé německé vesnici nedaleko Limburgu.

Matka Meera nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je Matkou, vždy připravena pomoci komukoli, kdo její pomoc nebo požehnání potřebuje. Je bezmezně milující, pečující a neodsuzující. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Jako živoucí vtělení Božské Matky proměňuje člověka jediným pohledem. Přijímá na daršan každého bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sleduje.

Matka v této obtížné době nabízí cestu radosti a transformace. Dává nám šanci otevřít se jejímu požehnání, přijetí Světla, umožňuje nám změnit sebe sama.

Je Matkou nás všech a všichni můžeme žít v míru a světle její všeobjímající lásky.

 


Citáty Matky:

 • „Vykonávej dobře svoji práci a zůstaň tam, kde jsi. Modli se k Bohu. Já ti pomohu."
 • „Když vnitřně rostete, ego se zmenšuje. Meditace, džapa a modlitba ego oslabují.“

 

Zdroj: www.matkameera.cz
 

FOTOGRAFIE PROVOZOVNY

 

(stoly případně odneseme)


Vánoční provoz

Eshop je od 11.12.- 2.1.2019 uzavřen.

Objednávky přijaté v tomto období, budou vyřízeny 3.1.2019.

 

Léčení a pomoc na dálku - kdykoliv bez omezení.