INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Image

 

  Velice si vážíme, že jste naším zákazníkem a chtěli bychom vás ujistit, že s vašimi osobními údaji nakládáme tak, aby byly v maximálním možném bezpečí.
Od 25.5.18 vstoupí v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Abychom vás mohli i po tomto datu vést v evidenci, informovat vás o aktuálních akcích, kurzech, novinkách e-shopu, zasílat zboží a mohli jste využívat výhod registrace např. v podobě předvyplněných údajů při objednávání zboží, žádáme vás o udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.  

Udělení souhlasu se zasíláním novinek a registrace do členství je dobrovolné a můžete se rozhodnout souhlas neposkytnout. Bližší informace o spravování a uchovávání vašich osobních údajů naleznete níže.


 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Zaškrtnutím políčka, uděluji souhlas provozovateli e-shopu www.lecivestranky.cz, firmě: Eva Šimková se sídlem Werichova 996, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 65110145, IČP: 1000446522 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 •  jméno a příjmení
 •  e-mail
 •  telefonní číslo
 •  doručovací, případně fakturační adresu, liší-li se od doručovací


 

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány v rozsahu umožněném platnými zákony a pouze v rozsahu uděleného souhlasu k danému účelu:

 • vyřízení objednávky zboží a služeb
 • přihlášení a účast na akcích či kurzech osobního rozvoje pořádaných Evou Šimkovou
 • registrace a členství na stránkách www.lecivestranky.cz a využívání jejich výhod, jako je například automatické doplnění údajů při objednávkách z e-shopu, přístup k neveřejným tiskovinám, informacím a jiným materiálům z oblasti Reiki, celostní medicíny a jógy využitelných v poradnách poradce, u Reiki praktikujících nebo jogínů.
 • zasílání emailů informujících o novinkách v e-shopu, službách, připravovaných akcích a kurzech na poskytnutou e-mailovou adresu, s možností kdykoliv zasílání ukončit.
 • daňové účely - evidence vystavených faktur

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu odbavení vaší objednávky a následně pro daňové účely po dobu nařízenou daňovými předpisy.
  V případě registrace do členství budeme spravovat vaše osobní údaje po dobu trvání tohoto členství.
  Souhlas se zasíláním novinek z oblasti eshopu nebo služeb a akcí je udělen na tři roky s tím, že mohu stejně jako u registrace do členství kdykoli písemně na adrese Správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které Správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností Správce či příjemce osobních údajů.

   

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

 • e-mail: info@lecivestranky.cz
 • adresa: Eva Šimková, Werichova 996, 252 64 Velké Přílepy
   

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito externí zpracovatelé jako např.: dopravce - Česká pošta s.p., ByznysWeb s.r.o. - poskytovatel e-shopové platformy.
 

5. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
   

6. Veškeré žádosti, stížnosti a podněty můžete zasílat na email: info@lecivestranky.cz 
 

7. Údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 

8. V případě poskytnutí pouze částečného souhlasu se zpracováním osobních údajů, tj. nebude poskytnut souhlas se všemi účely zpracování osobních údajů, může být služba plněna pouze v rozsahu, který umožňují poskytnuté údaje.

 

 

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM

Datum: 
Jméno a příjmení *:
Ulice a č.p, Město, PSČ *:
E-mail *:
Telefon *:
Souhlas *:Výslovně souhlasím s výše uvedeným
Jaký je výsledek  - *